Dane publiczne w strategii

Otwartego Społeczeństwa

Obszar kompetencji Instytutu

Poznaj płaszczyznę naszych działań

Badania i rozwój

Realizujemy projekty badawcze, dotyczące budowy i rozwoju otwartego społeczeństwa. Zarówno w ujęciu społecznym i technologicznym. Inicjujemy projekty własne oraz realizujemy zadania powierzone. W obszarze naszych zainteresowań leży informacja publiczna i efektywne sposoby jej ponownego użycia w realizacji zadań publicznych oraz celach komercyjnych.

Analizy i Publikacje

Opracowujemy analizy na potrzeby efektywnych rozwiązań w obszarze budowania wartości dodanej wynikającej z łączenia partycypacji obywatelskiej, ponownego użycia informacji publicznej oraz wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Dostarczamy rzetelnej wiedzy wypracowując efektywne strategie otwierania danych publicznych.

Konferencje Naukowe

W ramach organizowanych oraz poprzez udział w konferencjach naukowych promujemy wiedzę i rozwiązania oparte o informację publiczną. Poddajemy dyskusji najistotniejsze zagadnienia partycypacji obywatelskiej. Korzystamy przy tym z wiedzy naukowej najlepszych ekspertów z takich uczelni wyższych jak Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Szczeciński.

Edukacja i szkolenia

Prowadzimy szkolenia w szczególności nt. zagadnień związanych z dostępem do informacji publicznej z punktu widzenia instytucji publicznej. Z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów korzystają liczne podmioty, między innymi Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” oraz Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Poznaj wyniki naszych badań

Prawo do informacji publicznej w świadomości mieszkańców Szczecina
Czy poziom życia zależy od świadomości prawa do informacji publicznej?

Na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zrealizowaliśmy pilotażowy projekt pozwalający na postawienie diagnozy społecznej w obszarze świadomości obywatelskiej. Celem badania było zdefiniowanie stanu wiedzy na temat prawa dostępu do informacji publicznej wśród mieszkańców Szczecina oraz umiejętności jej praktycznego zastosowania. Uzyskane w wyniku analizy rezultaty publikowane są w takim zakresie po raz pierwszy i mimo, że badanie dotyczyło ograniczonej populacji miasta Szczecin i województwa zachodniopomorskiego, stanowi istotny wkład w toczącą się debatę na temat poziomu świadomości obywatelskiej Polaków. Przeprowadzona diagnoza społeczna wskazuje, iż kwestia partycypacji w życiu społeczno – obywatelskim sytuuje się na niskim poziomie. Znikome zainteresowanie pozyskaniem informacji publicznej i słaby stan świadomości obywatelskiej mówi o tym, że występuje stan obywatelskiej apatii i deficytu poczucia współtworzenia demokracji, a jeśli ma miejsce w szerszej skali świadczyć może o złej kondycji demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
Pobierz raport.

  • że prawo do informacji publicznej jest prawem człowieka

  • jakie rodzaje dokumentów urzędowych stanowią informację publiczną

  • określić czym jest Biuletyn Informacji Publicznej

  • że wniosek o informację publiczną musi posiadać uzasadnienie

Zespół specjalistów Instytutu

Jarosław Dębski

Ph.D. Eng, #FinancialOpenData #DueDilligence #IntegratedReporting
Investor trust relations #REQVEST
podatki24.biz

Agnieszka Janiak

matryce logiczne
komercjalizacje, ewaluacje,
zarządzanie kompetencjami

Maciej Możejewski

Ph.D. Eng MBA PRINCE II ITIL SCRUM
#OpenScience #OpenData #OpenSociety Open data trust #ODQM
re-use for biz, gov, ngo

RADA NAUKOWA INSTYTUTU

Poznaj gremium naszych doświadczonych ekspertów

Wydarzenia

Skontaktuj się z nami już dziś

Instytut Otwartego Społeczeństwa Fundacji Bezpieczne Wakacje

Adres do korespondencji:
ul. Gorkiego 7 - 70-390 Szczecin

faks. +48 918 853 518